HỌC VIÊN SHB XUẤT CẢNH CHLB ĐỨC

HỌC VIÊN SHB XUẤT CẢNH CHLB ĐỨC

Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÝ KIỀU TIỀN
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 03-10-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN NGỌC LỆ
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG THỊ KIỀU LAM
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN PHƯƠNG THANH
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ THỊ THU HẰNG
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê quán: Gia Lai
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH HOÀNG LỊCH
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: KIM THỊ BÍCH NGÂN
Ngành học tại Đức: CV bán hàng
Xuất cảnh ngày: 19-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH ĐINH NHƯ Ý
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 14-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRỊNH MAI ANH..
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 14-09-2023
Quê quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THANH ĐIỀN
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀI BẢO
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN MINH TRÍ
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: BÙI LÊ TẤN TÀI.–
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐỖ TRÍ TÍNH. —–
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN TẤN KHANG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê quán: Kiên Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRỊNH PHƯỚC AN
Ngành học tại Đức: Đầu bếp
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ QUỐC KHÁNH
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN DƯƠNG QUYỀN
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐOÀN QUỐC TOÀN.
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (15)
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐÀO BÁ THIÊN. —-
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (14)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ HOÀNG PHONG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Cần Thơ
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN PHỊCH. ——-
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH BÁ TRÍ.—
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THU CÚC
Ngành học tại Đức: Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 05-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH VĂN TRỌNG
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 05-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (13)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ HẰNG
Ngành học tại Đức:NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê Quán: Nghệ An
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: DƯƠNG HỮU LỢI
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức 10.51.22 (12)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÂM TÚ HƯƠNG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật viên công nghệ thực phẩm
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê Quán: Sóc Trăng
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HỒ PHƯƠNG KHẢI
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê quán: Vĩnh Long
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH VŨ KHANG
Ngành học tại Đức: Cơ điện tử
Xuất cảnh ngày: 20-08-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (3)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HỒ TRÚC MINH
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 16-08-2023
Quê Quán: Bến Tre
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 10-08-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (3)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Ngành học tại Đức: Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 10-08-2023
Quê Quán: Lầm Đồng
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH THÁI AN.–
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH DIỄM HẰNG
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: THẠCH THỊ NHANH
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ LỤA
Ngành học tại Đức:NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: KIÊN GIANG
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHAN THỊ QUỲNH MAI
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bạc Liêu
Du học nghề đức 2023
CỰU HỌC VIÊN SHB: KHƯU LIÊU BẢO NGỌC
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 30-05-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Du Hoc đức Shb 06.04 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LIÊU TRUNG HƯNG
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 29-05-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Du Học Nghề đức Shb (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHAN TUẤN KIỆT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du học nghề đức 2023
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÝ TUẤN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN TRIỀU
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Hậu Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: SẦM TIẾN ĐẠT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN TRIỀU
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Hậu Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: SẦM TIẾN ĐẠT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LIÊU TRUNG HƯNG
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 29-05-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
0336760276
Du Học Nghề đức Shb 08 2023 (4)