HỌC VIÊN SHB ĐÃ ĐẾN CHLB ĐỨC

HỌC VIÊN SHB XUẤT CẢNH CHLB ĐỨC

CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM ĐỨC HIẾU
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 03-06-2024
Quê Quán: Gia Lai
CỰU HỌC VIÊN SHB: HOÀNG THANH LỊCH
Ngành học tại Đức: Nhà hàng KS
Xuất cảnh ngày: 03-06-2024
Quê Quán: Kiên Giang
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG VĂN LUẬN
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 28/05/2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG HUY NGUYỄN
Ngành học tại Đức: Công nghệ in
Xuất cảnh ngày: 28/05/2024
Quê Quán: Đồng Nai
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN HOÀI THƯƠNG
Ngành học tại Đức: CV Kho Vận
Xuất cảnh ngày: 28/05/2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐÀO THÚY LAN ANH
Ngành học tại Đức: Công nghệ In
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Hồ Chí Minh
CỰU HỌC VIÊN SHB: CHU NGUYỄN KHÁNH QUỐC
Ngành học tại Đức: Công nghệ In
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Hồ Chí Minh
CỰU HỌC VIÊN SHB: DƯƠNG THÁI BÌNH
Ngành học tại Đức: Công nghệ In
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM NGUYỄN YẾN NHI
Ngành học tại Đức: Công nghệ in
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Thanh Hóa
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN HOÀNG TỐ UYÊN
Ngành học tại Đức: Công nghệ In
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Gia Lai
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGÔ THỊ THANH THẢO
Ngành học tại Đức: Công nghệ in
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Kiên Giang
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN QUỐC HƯNG
Ngành học tại Đức: Công Nghệ In 
Xuất cảnh ngày: 28-05-2024
Quê Quán: Tiền Giang
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN KIM KHÁNH
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 13-05-2024
Quê Quán: Đồng Nai
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THÚY NGA
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 13-05-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÂM HẬU
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 02-05-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: VĂN MINH GIÀU
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 02-05-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN TRẦN THẢO MI
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 02-05-2024
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGÔ NGỌC ÁNH
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 28-04-2024
Quê Quán: Gia Lai
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 28-04-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ TRÀ MI
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 28-04-2024
Quê Quán: Phú Yên
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHAN THỊ BẢO HÂN
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 28-04-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ THÀNH NHẬT
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM THỊ CẨM NHÂN
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Vĩnh Long
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HỒ CÁT LINH
Ngành học tại Đức: Điều DƯỡng
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: HỒ THANH QUANG
Làm việc tại Đức: Điện Tự Động Hóa
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN TẤN CỦA
Làm việc tại Đức: Điện Tự Động Hóa
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Hồ Chí Minh
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN DUY KHÁNH
Làm việc tại Đức: Công Nghệ Ô Tô
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀI LINH
Làm việc tại Đức: Công Nghệ Ô Tô
Xuất cảnh ngày: 18-04-2024
Quê Quán: An Giang
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG TUẤN KHẢI
Làm việc tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 16-04-2024
Quê Quán: Cà Mau
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN KHÁNH LINH
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 11-04-2024
Quê Quán: Bến Tre
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 26-03-2024
Quê Quán: Trà Vinh
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRÂN NGUYỄN ÁNH ANH XUÂN
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 26-03-2024
Quê Quán: Vĩnh Long
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 26-03-2024
Quê Quán: Bình Định
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ KIM THO
Làm việc tại Đức:  NHKS
Xuất cảnh ngày: 14-03-2024
Quê Quán: Hậu Giang
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG HOÀI VĂN
Làm việc tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 14-03-2024
Quê Quán: Quảng Ngãi
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG GIA HUY
Làm việc tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 14-03-2024
Quê Quán: Tây Ninh
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM KHẮC HUY
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 13-03-2024
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ BẢO TRÂN
Làm việc tại Đức: NHKS
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Kiên Giang
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: THẠCH MINH TRÍ
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH THỊ NGỌC THƠM
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ THỊ CẨM HƯỜNG
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM THỊ NGỌC
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Thái Bình
du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ THỊ KIM ANH
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 05-03-2024
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ HUỆ MẪN
Ngành học tại Đức: CV Làm Bánh
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Bình Định
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
Ngành học tại Đức: CV Làm Bánh
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Gia Lai
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG MINH NHẬT
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THANH HÙNG
Ngành học tại Đức: NH-KS
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH MAI VĨNH TRÀ
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 30-01-2024
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN
Làm việc tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 22-12-2023
Quê Quán: Gia Lai
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ QUỐC LỢI
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 06-12-2023
Quê Quán: Khánh Hòa
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM HỒ TRIỆU HUY
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 06-12-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: BÙI NHẬT TƯỜNG
Ngành học tại Đức: Kỹ Thuật
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ VĂN TÙNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Gia Lai
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ ĐỨC MINH
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN ĐỨC SƠN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Khánh Hòa
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUY
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ HOÀNG NHẬT MINH
Làm việc tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 22-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghê đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HỮU VỊ
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 08-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ VĂN PHÁT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 08-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THỊ TRÀ MY
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 07-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TẢI LÊ PHONG AN
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 07-11-2023
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ NHỰT TIẾN
Ngành học tại Đức: Đúc Kim Loại
Xuất cảnh ngày: 01-11-2023
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀI NAM
Ngành học tại Đức: Kỹ Thuật
Xuất cảnh ngày: 01-11-2023
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ PHƯƠNG ANH
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 27-10-2023
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ QUANG KIỆT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 25-10-2023
Quê Quán: Kon Tum
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ THANH TRỌNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 25-10-2023
Quê Quán: Kon Tum
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ THỊ HỒNG NHƯ
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 23-10-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THỦY THỦY
Ngành học tại Đức: CNTP
Xuất cảnh ngày: 17-10-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 17-10-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN PHÚ
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 11-10-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÝ KIỀU TIỀN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 03-10-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN NGỌC LỆ
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG THỊ KIỀU LAM
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN PHƯƠNG THANH
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ THỊ THU HẰNG
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê quán: Gia Lai
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH HOÀNG LỊCH
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 27-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: KIM THỊ BÍCH NGÂN
Ngành học tại Đức: CV bán hàng
Xuất cảnh ngày: 19-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH ĐINH NHƯ Ý
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 14-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRỊNH MAI ANH
Ngành học tại Đức: Điều dưỡng
Xuất cảnh ngày: 14-09-2023
Quê quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THANH ĐIỀN
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀI BẢO
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN MINH TRÍ
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: BÙI LÊ TẤN TÀI.–
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐỖ TRÍ TÍNH
Ngành học tại Đức: Xây dựng
Xuất cảnh ngày: 13-09-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du học nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN TẤN KHANG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê quán: Kiên Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRỊNH PHƯỚC AN
Ngành học tại Đức: Đầu bếp
Xuất cảnh ngày: 11-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: VÕ QUỐC KHÁNH
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN DƯƠNG QUYỀN
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐOÀN QUỐC TOÀN.
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (15)
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐÀO BÁ THIÊN
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (14)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ HOÀNG PHONG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Cần Thơ
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN PHỊCH
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH BÁ TRÍ
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật
Xuất cảnh ngày: 07-09-2023
Quê quán: Trà Vinh
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ THU CÚC
Ngành học tại Đức: Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 05-09-2023
Quê quán: Bến Tre
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH VĂN TRỌNG
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 05-09-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức 10.51.22 (13)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ HẰNG
Ngành học tại Đức:NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê Quán: Nghệ An
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: DƯƠNG HỮU LỢI
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức 10.51.22 (12)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÂM TÚ HƯƠNG
Ngành học tại Đức: Kỹ thuật viên công nghệ thực phẩm
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê Quán: Sóc Trăng
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HỒ PHƯƠNG KHẢI
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 30-08-2023
Quê quán: Vĩnh Long
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH VŨ KHANG
Ngành học tại Đức: Cơ điện tử
Xuất cảnh ngày: 20-08-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (3)
CỰU HỌC VIÊN SHB: HỒ TRÚC MINH
Ngành học tại Đức: NH Khách sạn
Xuất cảnh ngày: 16-08-2023
Quê Quán: Bến Tre
Visa Du Học Nghề đức Shb 08 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 10-08-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Visa Du Học Nghề đức 23 08 2023 (3)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Ngành học tại Đức: Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 10-08-2023
Quê Quán: Lâm Đồng
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH THÁI AN.
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: HUỲNH DIỄM HẰNG
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: THẠCH THỊ NHANH
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ LỤA
Ngành học tại Đức:NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: KIÊN GIANG
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHAN THỊ QUỲNH MAI
Ngành học tại Đức: NH Khách Sạn
Xuất cảnh ngày: 28-06-2023
Quê Quán: Bạc Liêu
Du học nghề đức 2023
CỰU HỌC VIÊN SHB: KHƯU LIÊU BẢO NGỌC
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 30-05-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Du Hoc đức Shb 06.04 (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LIÊU TRUNG HƯNG
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 29-05-2023
Quê Quán: Hồ Chí Minh
Du Học Nghề đức Shb (2)
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHAN TUẤN KIỆT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du học nghề đức 2023
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÝ TUẤN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Kiên Giang
Du Học Nghề đức Shb (3)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN VĂN TRIỀU
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Hậu Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: SẦM TIẾN ĐẠT
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 10-05-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du Hoc đức Shb 06.04 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM THỊ CHÂU
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 25-04-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức 2023
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÝ TRÀ GIANG
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 25-04-2023
Quê Quán: Phú Yên
Trần Tấn Tài
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN TẤN TÀI
Ngành học tại Đức: Cơ Điện Tử
Xuất cảnh ngày: 13-04-2023
Quê Quán: Đồng Tháp
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 06-04-2023
Quê Quán: Tiền Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TỐNG THANH PHONG
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 06-04-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYẾN THỊ NGỌC HÂN
Ngành học tại Đức: ĐIỀU DƯỠNG
Xuất cảnh ngày: 04-04-2023
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THỊ KIM TIỀN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 23-03-2023
Quê Quán: Bến Tre
Kim KhÁnh VÂn
CỰU HỌC VIÊN SHB: KIM KHÁNH VÂN
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 14-03-2023
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề Đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRƯƠNG HỒNG THANH
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 22-11-2022
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ NHƯ QUYỀN
Ngành học tại Đức: NH – KS
Xuất cảnh ngày: 22-11-2022
Quê Quán: Sóc Trăng
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐỖ TIẾN ĐẠT
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 15-11-2022
Quê Quán: Cần Thơ
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (6)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN QUỐC THỌ
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Bến Tre
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (8)
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦM THÀNH NHÂN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Trà Vinh
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (4)
CỰU HỌC VIÊN SHB: LƯƠNG TRUNG KIÊN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Hà Nội
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (1)
CỰU HỌC VIÊN SHB: CHUNG GIA HUY
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Trà Vinh
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (7)
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THÁI DUY
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Bến Tre
Shb Du Học Nghề đức 17 10 2022 (9)
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN HUỲNH LONG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Tiền Giang
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ HỮU LUÂN
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Trà Vinh
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN MINH TÂM
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 01-11-2022
Quê Quán: Bến Tre
Du Học Nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Ngành học tại Đức: Điều Dưỡng
Xuất cảnh ngày: 03-10-2022
Quê Quán: Kiên Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐỖ THỊ MINH THƯ
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 06-09-2022
Quê Quán: Bến Tre
Du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HOÀNG QUÝ
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Sóc Trăng
Du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN PHÚC THỊNH
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Đồng Tháp
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN HUY CHƯƠNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG QUANG KHẢI
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ TRUNG TÍNH
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Vĩnh Long
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM THANH TÒNG
Ngành học tại Đức: Xây Dựng
Xuất cảnh ngày: 30-08-2022
Quê Quán: Long An
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN THỊ NGỌC NHIÊN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 03-08-2022
Quê Quán: Kiên Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN CÔNG NINH
Ngành học tại Đức: KTV Kho Vận
Xuất cảnh ngày: 03-08-2022
Quê Quán: Phú Yên
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐẶNG NGỌC CÁT TIÊN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 03-08-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: ĐỖ THỊ CẨM NHUNG
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 27-07-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN THỊ KIM TUYỀN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 26-07-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM THỊ KIM TUYỀN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 26-07-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN HOÀN MỸ
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 19-07-2022
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM NGỌC MINH THƯ
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 28-06-2022
Quê Quán: Bến Tre
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN LÂM POON
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 28-06-2022
Quê Quán: Hồ Chí Minh
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGÔ TIỂU TIÊN
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 08-06-2022
Quê Quán: Kiên Giang
Du học nghề đức SHB
CỰU HỌC VIÊN SHB: PHẠM HOÀNG TÚ
Ngành học tại Đức: Đầu Bếp
Xuất cảnh ngày: 08-06-2022
Quê Quán: Trà Vinh
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: TRẦN KIM KHÁNH
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 08-06-2022
Quê Quán: Kiên Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: LÊ PHƯƠNG UYÊN
Ngành học tại Đức: Bán Hàng
Xuất cảnh ngày: 01-06-2022
Quê Quán: Kiên Giang
du học nghề đức
CỰU HỌC VIÊN SHB: NGUYỄN LÊ PHÚC GIA KHANG
Ngành học tại Đức: NH KS
Xuất cảnh ngày: 01-06-2022
Quê Quán: Hậu Giang
du học nghề đức